Här är några av de fina fiskarna som ungdomarna i stuga 2 dragit upp ur Blåsjöns djup.
Anders Holmsten röding 875 gr och Peter Sjöström öring 1260 gr.
Deras största fisk denna vecka är en öring på 1,600 gr bra gjort grabbar