Baskos första Blåsjörödig denna fisketur.
Blåsjöns öringar har varit de huggvilligaste under veckan som varit:

Basko och Rickards fångst en dag uppe i fjället


Basko och en fin Ullersjööring