Fiskets dag i Småvattnet Klockan 18,00 17/6 2011
Med isättning av nya fisken.
Stora Blåsjöns Samfällighetsföreningen
hälsar alla Välkomna och bjuder på:
Grillad fisk, kaffe, varmkorv, saft.
Hjärtligt Välkomna.