– 1 grad höga gråvita skyar blått skymtar egenom och vindstilla.
Åket skidor i går med hundarna nere på stranden hårt före