-20 grader, svag västlig vin och lite moln letar in sig fårn väster och Norge.
Jag har förtydlig gårdagens inlägg för stavfel kan ändra innebörden drastiskt på det olyckligaste eller till det bättre beror på!!!