-22,2 grader underbart upphöjt till 2 nu har kylan släppt.