Dagens fångst hitintills för Magnus Kjellsson
Rödingen vägde 740 gr och öringen 730 gr och fångst sjö är Blåsjön