Idag är nya prislistan som börjar gälla från 2009-12-01 klar
http://fjallcamp.se/html/priser.html