Mattis hjälpte Macke att lägga nät en sista gång för i höst det blev lite fisk (röding & öring) sen åkte båten in i båthuset för vinterförvaring

Vinter börjar krypa allt närmare
www.fjallcamp.se