-7 grader

http://H2osport.se lånade vi bilden från.