2 grader – svag vind – blå himmel med moln – vattenstånd Blåsjön 431.87
Ett fåtal löv har gått från grönt till gult så invintringen har börjat.