Blog Image

BLÅSJÖNS FJÄLLCAMP

Blåsjöns Fjällcamp

www.fjallcamp.se

BOKA STUGA

Småviltsjakt inklusive fågel.

Småviltsjakt, Uncategorised Posted on 11 Jun, 2020 22:07:59

Jakttillstånden kostar 350 kr/dag endast stuggäster på Blåsjöns Fjällcamp.Småviltsjakt på Fjällcampens marker

Småviltsjakt Posted on 07 Nov, 2016 07:21:25

Småviltsjakt
jaktkorten kostar 350 kr/dag
Enbart stuggäster kan köpa kort.