Blog Image

BLÅSJÖNS FJÄLLCAMP

Blåsjöns Fjällcamp

www.fjallcamp.se

BOKA STUGA

Lojakt

Småviltsjakt Posted on 21 Feb, 2018 19:57:06

Bo på Blåsjöns Fjällcamp jaga lo i fjällmiljö.Småviltsjakt på Fjällcampens marker

Småviltsjakt Posted on 07 Nov, 2016 07:21:25


Småviltsjakt enligt jaktabellen EJ FÅGEL
jaktkorten kostar 100 kr/dag
Enbart stuggäster kan köpa kort.