Jaktträna din hare/rävhund på våra marker
Tid: 21 augusti – 31  2020
Kostnad träningskort: 100 kronor hund och dag
Enbart Fjällcampens stuggäster
Blåsjöns Fjällcamp
Ronny 070 3220140
Inger 070 6841609