10 grader – dimma nu på morgonen
Nu har vi rivit låga rastgården. På lilla platån nedanför småstugorna blev det istället grillplats med bord.
Låga rastgården blev är numera en hög rastgård flyttad uppställd bredvid hundhusets rastgårdar
Therings snömätsticka flyttad till samma område.