10 grader – blå himmel stackmoln – måttlig vind – vattenstånd Blåsjön 434.49.