13.5 grader – regnar – vattenstånd Blåsjön 435.08.