Leipik levererar.
Grattis till fångsten Claes Therning och tack för bilden ??