23 grader – sol – vindstilla
Markarbeten är nu färdiga i projekt Båthus