-1 grad – blå himmel och en sol som håller på att kämpa sig upp över fjällkanten- vindstilla – skare