-11,5 grader dimma som ett lock över sjön och vinden är stilla.